VS ZVV 3 - 2017

 
     
 
 

 

Datum: 13. - 14. 5. 2017

 

Místo konání: cvičiště ZKO Falco Hluboká nad Vltavou

Rozhodčí: A - Jaroslav Hartl, B - Iveta Skalická, C - Miroslav Ryneš (hlavní rozhodčí), J. Hlaváč (pomocný rozhodčí)

Figuranti: Vojtěch Filip, Jan Kuncl, Vladimír Opršál (náhradník)

Vedoucí soutěže: Bc. Eliška Nedvědová, Ruská 215, Hluboká n / Vlt, , E-mail zkofalco@gmail.com, Tel. 605 255 178

 

Program soutěže:

 

Pátek 12.5.2017

16:00 – 18:00 – prezentace závodníků

16:00 – 18:00 – oficiální trénink

17:00 – 18:30 – porada rozhodčích a prohlídka terénů

 

Sobota 13.5.2017

6:45 – 7:45 – prezentace závodníků

8:00 – zahájení a losování startovních čísel

8:30 – zkušební pes

9:00 – začátek provádění disciplín na cvičební ploše

10:00 – začátek provádění pachových prací

19:00 – společenský večer ve vinárně hotelu Záviš z Falkenštejna

 

Neděle 14.5.2017

8:30 - začátek provádění disciplín na cvičební ploše

10:00 – začátek provádění pachových prací

15:30 – vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

 

DOKLADY NUTNÉ PRO ÚČAST:

• Originál průkazu původu + výkonnostní průkaz psa

• Očkovací průkaz s platným očkováním

• Průkaz člena ČKS nebo chovatelského klubu členského subjektu Pokyny pro soutěžící

• Každý účastník je povinen dodržovat Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 77/2004 sbírky a předložit při prezentaci očkovací průkaz soutěžícího psa s platným očkováním

• Je zakázáno používat donucovacích prostředků (elektrické a ostnaté obojky, škrtící šňůry apod.) v celém areálu a po celou dobu konání soutěže

• Každý účastník je povinen dodržovat a řídit se během soutěže pravidly zkušebního a soutěžního řádu

• Nemocní nebo zranění psi, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu se na soutěž nepřipouštějí

• Závodník, který byl k závodu přijat a z jakéhokoliv důvodu se ho nezúčastní, oznámí svojí neúčast neprodleně pořadateli

• Při prezentaci odevzdá každý účastník výkonnostní knížku a průkaz původu psa

• Háravou fenu musí majitel nahlásit při prezentaci, kde obdrží další informace. Bez souhlasu pořadatele není povolen vstup háravých fen do prostorů cvičební plochy

• Psovod plně zodpovídá za škody způsobené svým psem

• Trénink je možný, jen ve stanovenou dobu po dohodě s pořadatelem. Na cvičební plochu v průběhu tréninku nemají povolený vstup háravé feny

• Soutěžící je povinen řídit se pokyny pořadatelů

• Pokud bude soutěžící potřebovat zajistit dopravu na stopy, informuje pořadatele nejpozději 1 týden před zahájením soutěže

• Diváci mají povolen přístup na soutěž jen do míst vymezených pořadatelem


 

 

ZKO Vodňany

Přejít na stránky

ČKS

Přejít na stránky

veterinární klinika Vltava

Přejít na stránky